Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

JSDHO Dýšina

Požár - dřevní materiál (štěpka na výrobu pelet) - úterý 15. května https://www.krimi-plzen.cz/a/vcerejsi-pozar-traktoru-mel-pokracovani/

Požár - dopravní prostředky - pondělí 14. května 2018 https://www.krimi-plzen.cz/a/shorel-mccormick-skoda-je-vice-nez-milion/

Požár - suchá tráva - sobota 5. května 2018

Požár - lesní porost - sobota 28. dubna 2018

Požár - lesní porost - pátek 27. dubna 2018

Technická pomoc

Ve středu 1. listopadu 2017 v 17.03 hodin byla naše jednotka povolána na technickou pomoc do Chrástu, konkrétně k záchraně osoby nacházející se v uzavřeném prostoru rodinného domu. Jednotka vyjíždí v počtu 1+5 do ulice tř.Čs. odboje v Chrástu. Na místě se nacházela hlídka PČR, od které bylo zjištěno, že se v domě nachází majitel, který o sobě nepodával zprávy rodině. Průzkumem zjištěno, že se muž nachází v jedné z místností na zemi a vlastními silami se nedokáže pohybovat. Bylo provedeno otevření vstupních dveří do objektu a osoba byla předána ZZS. Následně byl dům zajištěn a předán Policii ČR. Po dobu zásahu byla našimi členy řízena doprava v místě zásahu. Spolupráce se složkami HZS Pk Střed, Policie ČR a Zdravotnická záchranná služba PK. 

Požár dřevěného odpadu

V sobotu 30. září 2017 byl operačním střediskem ve 20.36 hodin vyhlášen poplach pro JPO. Jednotka vyjíždí v počtu 1+6 do průmyslového areálu IPPE, kde došlo k požáru nezajištěné skládky dřevního odpadu v plném rozsahu. Hořely dřevěné trámy, prkna, pražce a další materiál. Na místo se dostavila jedntka HZS PK Plzeň Střed. Naše jednotka prováděla hasební práce pomocí jednoho C proudu a dále ochlazování velkoobjemových kontejnerů se stlačeným kyslíkem nacházející se v těsné blízkosti požářiště. Zásah byl ukončen ve 23.25 hodin. 

Požár trávy

V neděli 20. srpna 2017 v 16.07 hodin byla naše jednotka povolána k požáru technologie a travního porostu na železniční trati mezi zastávkami Chrást a Dýšina (u Horomyslické cesty). Událost si na místě převzala JHZS SŽDC. Naše JPO na místě jako záloha, bez přímého zásahu. Výjezd v počtu 1+3, na místě spolupráce s HZS PK Plzeň Střed, HZS Správy železniční a dopravní cesty Plzeň a Policie ČR. 

Požár popelnice, kontejneru (PLANÝ POPLACH)

V pátek 19. května 2017 byl oznámen kouř z kontejneru na separovaný odpad u bytového domu ul. Jižní v Dýšině. V 15,43 hod. byl vyhlášen poplach pro naší jednotku, která vyjíždí v počtu 1+4. Průzkumem na místě a kontrolou všech kontejnerů nebylo žádné ohnisko ani kouř nalezeno. Na místo se dostavila jednotka HZS PK stanice Střed a Policie ČR. Událost bez zásahu, vedena jako planý poplach. 

 

Technická pomoc

V pátek 17. února 2017 byl v 08,46 hodin vyhlášen poplach pro jednotky Dýšina, Chrást a Zruč, které vyjely do Druztové. Vlivem deště, oteplení a tání sněhu došlo k zaplavení pozemků u rodinných domů. Voda byla z lagun odčerpávána během celého dne a ještě druhý den odpoledne. 

 

Požár

V pondělí 9. ledna 2017 byl deset minut po půlnoci vyhlášen poplach pro naší jednotku. Dle informace z KOPIS se jednalo o plně rozvinutý požár rekreračního objektu v chatové osadě "Na Dražkách" za Novou Hutí. V době příjezdu první jednotky byl objekt již v plamenech. Zasahující hasiči kromě likvidace plamenů ochlazovali i vedle stojící další rekreační chaty. V zasaženém objektu došlo k výbuchu propan-butanové lahve, další byly vyneseny a ochlazeny. Na místo zásahu se dvě jednotky dostaly ve směru od Bušovic, další dvě jednotky ve směru od Dýšiny již takové štěstí neměly. Sníh a led znemožnil průjezd. Došlo k zapadnutí těžké techniky a zablokování cesty. Bylo nutné upravit terén a poté vyprostit vozidlo. Část členů naší jednotky se podílela na hasebních pracích a část na pomoci vyproštění vozidla HZS. Události ze zúčastnily jednotky HZS PK Plzeň Střed, HZS Rokycany, SDH Dýšina, SDH Bušovice a hlídka PČR. 

 

Železniční nehoda

V neděli 4. prosince 2016 byl v 18,18 hodin vyhlášen poplach pro naši jednotku. Dle informace z KOPIS došlo k nehodě vlaku, který najel do spadlého trakčního vedení a na místě měla být jedna zraněná osoba. Jednotka vyjela v počtu 1+5 do ulice Školní k železniční trati. Průzkumem zjištěno, že se jedná o historický vlak tažený parní lokomotivou, ve kterém se nacházelo 14 osob. V době průjezdu vlaku došlo k prasknutí lana a pádu trakčního vedení. Událost si na místě převzala jednotka HZS SŽDC. Naši členové provedli evakuaci osob z vlaku a jejich bezpečný doprovod mimo místo události. Zraněnou osobu si na místě převzala posádka ZZS. Naše jednotka byla poté z rozhodnutí VZ odeslána zpět na základnu. 

 

 

Požár plynové lahve

V neděli 3. července 2016 byl v 19,13 hodin vyhlášen požární poplach pro JPO. Podle prvotní informace se jednalo o požár propanbutanové lahve na zahradě rodinného domu v Dýšině. Na místě bylo zjištěno že z důvodu technické závady došlo k zahoření malé 2 kg PB lahve. Unikající plyn odhořel na volném prostranství, ke škodě ani ke zranění osob nedošlo. Na místo se dostavila jednotka HZS PK a Policie ČR.

 

Požár Chrást (PLANÝ POPLACH)

Dne 24. června 2016 byl ve 20,27 hodin vyhlášen požární poplach pro naši jednotku. Ta vyjíždí v počtu 1+3 na ohlášený požár zemědělské haly do Chrástu. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o průmyslový areál na Dolanské ulici a že jde o planý poplach. Po dohodě s KOPIS se jednotka vrací na základnu bez zásahu. 

Požár chaty (PLANÝ POPLACH)

V neděli 24. dubna 2016 byl v 11,22 hodin vyhlášen požární poplach pro naší jednotku, která vyjíždí v počtu 1+6 na ohlášený požár nízké budovy (rekreační chaty) nad obec Kyšice k dálničnímu přivaděči. Po příjezdu na místo byla naše jednotka odvolána, jelikož se jednalo o neohlášené pálení odpadu na jedné ze zahrad a vrátila se zpět na základnu. 

Požár

V neděli 20. března 2016 byl ve 20,03 hod. vyhlášen požární poplach pro naši JPO. Jednotka vyjíždí v počtu 1+6 na ohlášený požár ovčí farmy do Nové Hutě. Ještě před příjezdem jednotek kontaktoval majitel farmy KOPIS, že došlo k zahoření udírny a má požár pod kontrolou. Po příjezdu naší jednotky byl proveden průzkum a nasvícení místa události. Oheň byl zlikvidován pomocí vysokotlaku a jednoho C proudu. Provedli jsme rozebrání konstrukce a dohašení ohnisek. Na místě spolupráce s jednotkami HZS PK Střed a Policie ČR. Jednotky SDH Chrást a Kyšice nezasahovaly. 

 

Požár

V sobotu 30. ledna 2016 byl v 06,11 hod. vyhlášen požární poplach pro naši JPO. Jednotka vyjíždí v počtu 1+5 na ohlášený požár velkoobjemového kontejneru do průmyslového areálu IPPE. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o hořící odpad v železném kontejneru. Požár byl zlikvidován vysokotlakým proudem, zbytky rozhrnuty a prolity vodou. Na místo se dostavila jednotka HZS PK stanice Slovany (bez zásahu). 

 

Požární asistence

V pátek 25. prosince 2015, na 1.svátek vánoční, jsme ve večerních hodinách prováděli požární asistenci v areálu Golf Parku Plzeň v Dýšině. Golfový klub pořádal vánoční oslavu jejíž součástí byl velký ohňostroj pořádaný profesionální firmou. Členové jednotky dohlíželi na bezpečnost hostů, aby se do odpalovacího prostoru nedostal nikdo z přítomných, po ukončení ohňostroje prohlédli areál zda všechna odpálená pyrotechnika uhasla a poté jsme nasvítili prostor při demontáži.

  

Požár

V sobotu 5. prosince 2015 vyjíždí naše jednotka v počtu 1+6 na ohlášený požár nízké budovy v ulici Přátelství v obci Dýšina. Po příjezdu na místo zjištěno, že se jedná o požár neobývaného domu v sousedství sběrného dvora. Objekt byl hořením zasažen v plném rozsahu a docházelo k pádům konstrukcí. Na likvidaci požáru byly nasazeny dva C proudy a společně s jednotkou HZS jsme prováděli rozebírání konstrukcí a dohašování skrytých ohnisek. 

Druhý den ráno v 08,15 hodin byl požární poplach vyhlášen znovu a jednotka vyjíždí k již vyhořelému objektu. Na místě je spolu s JHZS prováděno rozebírání konstrukcí, dohašování skrytých ohnisek a celková kontrola pomocí termokamery. Na zásahu spolupráce s jednotkami HZS PK Plzeň Střed, SDH Chrást a PČR. 

 

 

Požár

Dne 21. října 2015 byl v 15,22 hodin vyhlášen požární poplach pro JPO. Jednotka vyjíždí na ohlášený požár zahradní buňky v Květinové ulici v Dýšině. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jedná o zahoření vnitřního prostoru stavební buňky, která slouží jako rekreační objekt. Plameny bylo zasaženo ostění a vnitřní izolace o rozměru cca 2 x 1 m. Požár byl zlikvidován pomocí vysokotlakého proudu. Na místo se dostavila jednotka HZS PK stanice Střed. 

Asistence na soutěži

Ve dnech 3. a 4. října 2015 prováděli členové jednotky odbornou asistenci na extrémním závodu Predator Race, který se konal v lesích mezi obcemi Obora a Žichlice. Několik stovek závodníků zde zdolávalo velmi náročnou trať s mnoha nebezpečnými překážkami. V průběhu závodu jsme byli spolu se zdravotníky ZZS Plzeňského kraje na rizikových místech trati připraveni k pomoci a ošetření soutěžících. 

 

Technická pomoc

V neděli 6. září 2015 byl v 15,31 hodin vyhlášen poplach pro naší jednotku, která vyjíždí v počtu 1+3 na křižovatku ulic V. Brožíka a Plzeňská. Vlivem poryvu větru došlo k vyvrácení vrzostlé lípy, jejímu pádu na komunikaci a přethání elektrického vedení vysokého napětí. Ve spolupráci s jednotkou HZS PK byl strom odřezán a kmen pomocí techniky LKT odtáhnut mimo komunikaci. Členové jednotky poté provedli zametení a uklizení prostoru křižovatky. Na místě zásahu dále spolupráce s PČR a havarijní službou ČEZu. 

 

 

Požár - lesní porost PLANÝ POPLACH

V úterý 11. srpna 2015 byl v 16,00 hodin vyhlášen poplach pro naší jednotku. Z informací, které byly v danou chvíli k dispozici se dozvídáme, že je hlášen lesní požár v polesí Kokotsko ve směru na obec Litohlavy. Po příjezdu na místo nebyly průzkumem zjištěny žádné známky hoření. Z KOIPSu byla upřesněna informace o místě události, a to obec Klabava. I zde nebylo průzkumem zjištěno žádné ohnisko požáru. Po kontaktu s oznamovatelkou události a z rozhodnutí velitele zásahu se naše jednotka vrací na základnu bez zásahu. Událost je vedena jako planý poplach. Spolupráce s jednotkami - HZS PK Slovany, SDH Kyšice, Chrást, Červený Hrádek, Litohlavy a PČR. 

Požár - lesní porost

V sobotu 11. dubna 2015 během čištění koupaliště byla jednotka povolána k požáru lesního porostu v Nové Huti. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o zahoření suchého jehličí a kořenu stromu na ploše cca 1 x 1 metr. Doutnající místo bylo obkopáno a prolito vodou pomocí jednoduchých hasebních prostředků. Po dohodě s VZ a PČR se naši členové vrací k pracím na koupališti. 

Požár v chatové osadě Chrást

Dne 7. dubna 2015 v časných ranních hodinách vyhlásilo operační středisko poplach pro naší jednotku, která vyjíždí k ohlášenému požáru dřevěné chaty do Chrástu do lokality "V Podlesí". Obtížný terén znemožnil příjezd zásahové techniky přímo k místu události, proto bylo nataženo 12 hadic B, kterými se dodávala hasební voda. Událost se obešla bez zranění a na místě zasahovaly jednotky HZS PK stanice Plzeň Střed, SDH Dýšina a Chrást. 

Technický zásah - spadlý strom

V úterý 31. března 2015 byl vyhlášen poplach pro JPO ve 12,49 hodin a o sedm minut později vyjíždí jednotka v počtu 1+2 na ohlášený spadlý strom na železniční trať do lesního porostu Zábělá. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o zlomený vzrostlý strom, který poškodil trolejové vedení a zasahuje přímo do kolejiště. Na místě události zasahovala jednotka HZS SŽDC Plzeň. Bylo zajištěno bezpečné vypnutí elektrického proudu a strom byl postupně odřezán a odklizen mimo kolejiště. Zásah byl ukončen v 16 hodin.

 

Požár zemědělského objektu

Dne 22. listopadu 2014 byl naší jednotce vyhlášen poplach v 01,41 hodin s tím, že došlo k požáru zemědělského objektu v obci. Družstvo v počtu 1+5 vyjíždějící k události je ale z KOPISu odvoláno kvůli chybně udanému místu a adrese události. Tento výjezd je veden jako planý poplach. 

Požár RD Dýšina - Nová Huť

V pátek 18. července 2014 byla naše jednotka vyslána k ohlášenému požáru rodinného domu v Nové Huti. K události vyjíždí družstvo v počtu 1+5. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že ve druhém podlaží obytného domu došlo k zahoření instalace ve stropním podhledu v jedné z místností. Na likvidaci byl použit vysokotlaký proud s příměsí pěnidla a byla rozebrána konstrukce stropu. Na místě zásahu spolupráce s jednotkou HZS PK.  

Požár trávy a nízkého porostu

Dne 5. července 2014 byl pro naši jednotku v 18,54 hodin vyhlášen požární poplach a ta vyjíždí v počtu 4+1 do areálu průmyslové zóny v obci Dýšina. Na místě zjištěno, že se jedná o požár trávy a nízkého porostu po předchozím řízeném pálení dřevního odpadu. Na místě zasahovala jednotka HZS PK stanice Střed. Naši členové prováděli hasební práce pomocí jednoho C proudu a také zajišťovali kyvadlovou dopravu vody na místo požáru. Po úplné likvidaci se jednotka varcí na základnu.

Požár osobního automobilu

V neděli 29. června 2014 byl v 18,39 hodin vyhlášen poplach pro naši jednotku. Ta vyjíždí v počtu 1+7 na požár osobního vozu na komunikaci Dýšina - Červený Hrádek. V době našeho příjezdu byla motorová část vozidla tovární značky Toyota zasažena požárem v plném rozsahu. Osádka stihla automobil včas opustit. Na likvidaci byl použit jeden vysokotlaký proud. Na místě spolupráce s jednotkou HZS PK, Dopravní policií a odtahovou službou. Členové naší jednotky prováděli hasební práce, řízení dopravy v místě nehody a úklid vozovky. Po zdokumentování události vyšetřovatelem a naložením vozu na odtahovou službu se jednotka vrací na základnu. 

 

 

Povodně 2014 

Požár trávy Horomyslice

V neděli 16. února 2014 byl pro naší jednotku v 17,41 hodin vyhlášen požární poplach a jednotka vyjíží v počtu 1+4 na hlášený požár travního porostu do Horomyslic u řeky Klabavy. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že na levém břehu řeky u silničního mostu je vypálené místo o ploše cca 15 m2. V době příjezdu naší jednotky zde již nic nehořelo, místo bylo zkontrolováno a po dohodě s VZ HZS PK stanice Střed se jednotka vrací na základnu. JPO Dýšina vede tuto událost jako planý poplach.

Požár garáže u rodinného domu

V neděli 1. prosince 2013 byl pro naši jednotku v 19,43 hodin vyhlášen požární poplach a jednotka vyjíždí v počtu 1+8 na ohlášený požár garáže do Chrástu do ulice Železniční. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že hoří zděná budova přiléhající k rodinnému domku, která sloužila jako garáž, domácí dílna, sklad. Síly a prostředky byly soustředěny na hašení zasažené budovy a ochranu obytného domu. Na místo se dostavila jednotka HZS PK stanice Střed a hlídka PČR. Po uhašení požáru prováděli naši členové rozebírání konstrukcí, vyklízení postižených prostorů a dohašovací práce. Návrat na základnu v 00,30 hodin.

Požár papírového odpadu

V sobotu 17. srpna 2013 byl ve 21,47 hod. vyhlášen požární poplach. Jednotka vyjíždí o sedm minut později v počtu 1+5 na ohlášený požár odpadu do areálu IPPE Dýšina. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o silně rozvinutý požár uskladněného slisovaného odpadového papíru na venkovním prostranství jedné z firem zabývající se tříděním odpadu. Členové naší JPO zahájili hasební práce pomocí 2 proudů C. Po příjezdu jednotky HZS PK předáno velení. JSDHO Dýšina setrvala po celou dobu zásahu na místě a prováděla hasební práce. Na místo se dostavily jednotky SDH z Chrástu, Kyšic a Červeného Hrádku, které byly nasazeny na dopravu hasební vody. Zásah byl ukončen v 03,00 hod. s následnou kontrolou místa události v 05,00 hod. a dohašením nalezených ohnisek.

Požár odpadu Dýšina (planý poplach)

Dne 4. července byl v 07,00 hodin vyhlášen požární poplach pro naší jednotku. Ta vyjíždí o devět minut později v počtu 1+2 na ohlášený požár popelnice a odpadu. Na místě zásahu však nebyl nalezen žádný příznak hoření. Dalším průzkumem bylo zjištěno, že cca 1 km od ohlášeného místa stoupá dým z lesnatého porostu u vlečky areálu IPPE. Po přesunu na místo zjištěno, že zde neznámá osoba rozdělává oheň. Na místo se dostavila hlídka PČR, která osobu legitimovala a bylo provedeno uhašení ohniště. JPO Dýšina vede tuto událost jako planý poplach.

Požár Chrást

V sobotu 22. června byl v 16,15 hodin vyhlášen poplach a jednotka vyjíždí v počtu 1+5 na požár do areálu firmy Elis Plast s.r.o. do Chrástu. Po příjezdu na místo zde již zasahovala jednotka SDH Chrást a jednotka HZS PK. Naše JPO zůstala na místě jako záloha. Jednalo se o požár elektrického rozvaděče v jedné z výrobních hal.

Požár Chrást (planý poplach)

Dne 10. června byl v 08,07 hodin vyhlášen požární poplach JPO Dýšina a jednotka vyjíždí v počtu 1+1 do Chrástu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach. Dostavily se JPO Chrást a jednotka HZS PK stanice Střed. Z rozhodnutí VZ byla naše JPO odeslána zpět na základnu v 08,35 hodin.

Požár elektroinstalace

Dne 8. června byl vyhlášen poplach pro JPO Dýšina a jednotka vyjíždí v počtu 1+7 na ohlášený požár výrobní haly do areálu IPPE. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že ve výrobní hale firmy Schäfer Menk s.r.o. došlo k požáru elektrického rozvaděče a následně k zahoření papíru a textilního odpadu na pracovním stole pod rozvaděčem. Požár rozvaděče zlikvidovali pomocí PHP zaměstnanci firmy. Jednotka SDH Dýšina provedla dohašení rozvaděče a zbytků dalších materiálů pomocí hasicího přístroje CO2. Dále členové jednotky provedli otevření vrat a oken v hale pro její odvětrání a vyhledání hlavního vypínače elektrické energie. Na místo události se dostavila JPO Chrást, jednotka HZS PK stanice Střed a hlídka PČR. Po likvidaci požáru  a následné kontrole místa požáru se JPO Dýšina vrátila na základnu.

Povodně 2013

V posledním květnovém týdnu došlo vlivem dlouhotrvajících dešťů k rozvodnění potoků a řek na většině území nejen Plzeňského kraje, ale i v ostatních částech republiky. V pátek 31. května v ranních a dopoledních hodinách došlo k nárůstu průtoku vody v řece Klabavě. Je aktivována hlásná služba, která provádí monitoring situace a v důsledku zhoršující se situace je rozhodnuto o uzavření povodňových vrat a stavidel v Nové Huti. Ve 14,27 hodin je vyhlášen poplach pro JPO Dýšina. Členové jednotky provedli uzavření vrat a stavidel. V Nové Huti zůstává hlídka do druhého dne. V sobotu 1. června krátce po půlnoci byl překročen 3. SPA. Od ranních hodin prováděli naši členové pytlování písku u zvoničky v Huti. Z důvodu netěsnosti protipovodňových vrat se v prostoru u brodu a u náhonu pod mlýnem začala tvořit laguna vody. Na její odčerpávání bylo nasazeno kalové čerpadlo, plovoucí čerpadlo a motorová stříkačka PS 12. Situaci se daří udržet do cca druhé hodiny ranní dalšího dne, kdy bylo čerpání ukončeno a technika stažena. Byla provedena evakuace dvou osob z Mlýnské ulice v N. Huti. Na místě opět hlídka a na obecním úřadě non-stop v pohotovosti hlásná a telekomunikační služba. V neděli 2. června v ranních hodinách nastala kulminace povodně v profilu Nová Huť. Po celý den byla monitorována situace, zajištěna informovanost obyvatel a kontrola zatopených oblastí. V pondělí 3. června se během dne situace uklidňuje, ale po celý den stále platí 3. SPA. Od ranních hodin je odčerpávána voda ze zatopeného prostoru u mlýna Kepka. V odpoledních hodinách jsou evakuovány 3 osoby z chatové oblasti Kytín. V Mlýnské ulici byly vyčerpány sklepy rodinných domů. V úterý 4. června v 06,00 hodin byla činnost JPO ukončena. V průběhu dne je kontrolována situace v Nové Huti a Horomyslicích a byly čerpány sklepy rodinných domů.

Požár nakladače

Ve středu 17. dubna 2013 byl ve 13, 30 hodin vyhlášen požární poplach pro naší jednotku. Ta vyjíždí v počtu 1+3 do průmyslového areálu IPPE na ohlášený požár kolového nakladače. V době přjezdu jednotky byl celý nakladač naložený na podvalníku zasažen plameny. Na místo se dostavila jednotka HZS PK ze stanice Plzeň-Střed. Na likvidaci požáru byly nasazeny dva C proudy. Z hořcího stroje unikly provozní kapaliny, které byly zachyceny do nádob, zbytek zlikvidován pomocí sorbentu.

Polygon HZS PK na stanici Košutka

V sobotu 16. března 2013 absolvovali členové zásahové jednotky - nositelé dýchací techniky - výcvik v protiplynovém polygonu na stanici HZS Plzeň-Košutka. Ten se skládá ze dvou částí - tzv. rozcvičovny a samotného polygonu. Celý výcvik probíhá v zásahovém obleku s aktivovaným dýchacím přístrojem. Samotný polygon tvoří bludiště klecí, v nichž jsou nainstalovány překážky, se kterými se mohou hasiči setkat při reálném zásahu. Celý prostor je zakouřen a komora je zahřáta na 60°C, osvětlení zajišťují jen světelné efekty, iluzi stresu doplňují zvuky praskajícího ohně, houkání sirén, křik a pláč lidí.

Cyklická příprava jednotek PO

Školení velitelů jednotek požární ochrany kategorie II a III se uskutečnilo v sobotu 9. března 2013 v Kaznějově. Následující den bylo připraveno praktické cvičení, ve kterém se získané vědomosti vyzkoušejí přímo v praxi. Letošním námětem bylo pátrání po pohřešovaných osobách v náročném terénu, které se konalo v rozsáhlém lesním prostoru u obcí Hvozd, Radějov a Lipí v severním okraji okresu Plzeň-sever. Pátrání bylo vyhlášeno po čtyřech osobách, které se nevrátily z procházky a byly v přímém ohrožení života. Velení akce bylo v kompetenci Krajského ředitelství Policie Plzeňského kraje. Byl vyhlášen poplach 23 jednotkám dobrovolných hasičů, byli povoláni psovodi Záchranného útvaru HZS ČR s atestem na plošné vyhledávání. Do pátrací akce bylo zapojeno celkem 130 hasičů, kteří pod vedením velitelů družstev pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje pátrali v rozsáhlé rojnici v náročném terénu a v okolí rybníků. Třem osobám byla poskytnuta předlékařská péče a následně byly transportovány k vozům ZZS. Jeden muž byl hasiči nalezen utonulý. Hlavním cílem cvičení bylo zdokonalit spolupráci složek IZS, prověřit součinnost příslušníků policie a hasičů při společné pátrací akci, ověřit komunikaci mezi jednotlivými operačními středisky a seznámit se s problematikou pátrání po pohřešovaných osobách v členitém terénu se zapojením většího množství zejména dobrovolných hasičů.

Požár odpadu

V úterý 18. prosince 2012 byl jednotce PO Dýšina v 03,10 hodin vyhlášen požární poplach a ohlášen požár kontejneru na separovaný odpad v ulici K Chlumu v Dýšině. Jednotka vyjíždí v 03,20 hodin v počtu 1+6 s technikou CAS 20 Tatra Terrno. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že hoří plastový kontejner na komunální odpad. Jednotka provedla dohašení zbytků kontejneru a odpadu pomocí jednoduchých hasebních prostředků a za pomoci cca 100 l vody. Návrat na základnu v 03,40 hodin.

Taktické cvičení jednotek PO Dýšina

V úterý 23. října 2012 se v areálu firmy Flaga s.r.o. v Dýšině uskutečnilo taktické cvičení složek IZS. Při plnění automobilové cisterny došlo k poruše plnící hadice a následnému požáru unikajícího plynu. Oheň se rozšířil na pneumatiky cisterny a hrozilo jeho rozšíření na technologické zařízení plnírny a následné nebezpečí výbuchu. Požární hlídka firmy zahájila chlazení autocisterny pomocí přenosné lafety a zároveň transport zraněného řidiče do bezpečí. Po příjezdu jednotek PO byli vystřídáni zaměstnanci firmy na ochlazování technologií a byly zřízeny další vodní proudy za pomoci dálkové dopravy vody. Na obecním úřadu zasedl krizový štáb a v obci byla vyhlášena Všeobecná výstraha doplněná informacemi o evakuaci obyvatel. Na místo se dostavili pracovníci pohotovostních služeb z RWE a ČEZ, kteří zajistili vypnutí energií. Jednotka HZS SŽDC zajistila vyzkratování trakčního vedení na železnici a chemická laboratoř z Třemošné monitoring a detekci plynu. Při cvičení byly prověřeny dojezdové časy jednotek, únikové cesty, použitelnost nástupních ploch a příjezdových cest a dále pak platnost vnitřního a vnějšího havarijního plánu plnírny Flaga. Jednotka SDH Dýšina se dostavila na místo jako první, provedla průzkum, vyhledala a evakuovala zaměstnance firmy. Cvičení se zúčastnily jednotky HZS Plzeň - Košutka, HZS Plzeň - Střed, HZS Plzeň - Slovany, HZS SŽDC Plzeň, JSDH Dýšina, JSDH Červený Hrádek, JSDH Doubravka, JSDH Chrást, JSDH Kyšice, JSDH Zruč, Chemická laboratoř Třemošná, Policie ČR, RWE, ČEZ, Obecní úřad Dýšina, Flaga s.r.o., Krajský úřad Plzeňského kraje.

Požár Horomyslice

Dne 21. září 2012 byl v 03,42 hodin vyhlášen požární poplach pro jednotku SDH Dýšina. Byl proveden výjezd s technikou CAS 25 do osady Horomyslice na požár bytového domu čp. 26. Zásah zde již prováděla jednotka HZS PK ze stanice Plzeň-střed. Členové naší jednotky se podíleli na rozebírání střešní konstrukce a na kyvadlové dopravě vody k hašení na místo události. Po likvidaci požáru se JPO Dýšina vrátila zpět na základnu, a to v 08,10 hodin. V dopoledních hodinách probíhalo ohledání místa události vyšetřovateli HZS a Polici ČR. Členové jednotky SDH Dýšina poté celý den prováděli kontroly a zabezpečili objekt proti vniknutí neoprávněných osob. 

Druhý den, 22. září, při večerní kontrole bylo zjištěno jedno ohnisko požáru v prostoru dřevěného stropu  ve druhém nadzemním podlaží. Byla aktivována část zásahové jednotky a v 18,30 hodin proveden výjezd. Na likvidaci byl použit jeden C proud. O hodinu později se jednotka vrací na základnu.

 

Předání nového zásahového vozidla jednotce obce

V rámci oslav 130. výročí založení dobrovolného hasičského sboru v Dýšině byla zásahové jednotce předána do užívání nová cisternová automobilová stříkačka Tatra Terrno CAS 20 s nástavbou od polské firmy Wawrzaszek. Cisterna na podvozku Tatra 815 je poháněna vzduchem chlazeným přeplňovaným osmiválcem Tatra o výkonu 325 kW. Kabina pro posádku v počtu 1+5 je vybavena dýchací technikou Dräger s náhradními lahvemi, zásahovými obleky, přilbami Gallet a dalšími pomůckami. Nástavba je vyrobena z plechů a profilů ze slitiny lehkých kovů doplněná o kompozitní prvky. Čerpadlo Ruberg s automatickou membránovou vývěvou má výkon 2000 l/min při 10 barech. Vysokotlaké čerpadlo dosahuje jmenovitého tlaku 4 MPa a průtoku 150 l/min. Elektricky poháněný naviják s hadicí v délce 60 m je vybaven proudnicí pro hašení vodou i pěnou. 

TOPlist