Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

SDH Dýšina

Okrsková soutěž

Tradiční okrsková soutěž v požárním útoku se konala v sobotu 26. května 2018 v Kyšicích. Ze sedmi sborů v našem okrsku se sjelo celkem 13 soutěžních družstev - 8 x muži a 5 x ženy. 

MUŽI:                                                                                        ŽENY:

1. místo    Zruč                čas: 27,30                                            1. místo    Dolany                čas: 36,50

2. místo    Kyšice A          čas: 37,53                                            2. místo    Druztová A        čas: 41,50

3. místo    Kyšice B           čas: 37,90                                            3. místo    Senec                čas: 45,53

4. místo    Senec A           čas: 39,20                                            4. místo    Zruč                 čas: 59,78

5. místo    Dolany             čas: 43,15                                             5. místo    Druztová B        čas: 60,47

5. místo    Druztová         čas: 43,15

6. místo    Chrást             čas: 47,66

7. místo    Senec B           čas: 50,38

8. místo    Dýšina             čas: 64,56

Předání nového zásahového vozu SDH Zbiroh

V sobotu 10. března 2018 se naši zástupci zúčastnili slavnostního odpoledne ve Zbirohu, kde bylo předáno místní jednotce sboru dobrovolných hasičů nové zásahové vozidlo Tatra T 815-7 CAS 30/9000/540/S3VH s nástavbou THT Polička. Zároveň byla z výjezdu jednotky Zbiroh vyřazena Tatra T 148, která bude dále sloužit jednotce v Kařezu. 

 

Řádná valná hromada

Valné hromady jednotlivých sborů jsou za námi a v průběhu měsíce února se konají ty okrskové. V sobotu 10. února 2018 se v Dolanech uskutečnila ta "naše". Na jednání sedmi sborů patřících pod okrsek Dolany se sjeli jejich zástupci a představitelé obcí, ve kterých sbory působí. Za Okresní sdružení hasičů Plzeň sever byl přítomen pan Jaroslav Frána, vedoucí rady mládeže. Na valné hromadě byly předneseny zprávy o činnosti okrsku, zpráva revizní a zpráva o hospodaření, zpráva o činnosti mládeže v jednotlivých sborech a také návrh plánu práce na tento rok. 

Náš okrsek byl opět zapojen do okresní soutěže "O čestnou standartu okresu Plzeň sever" a umístil se celkově na 2. místě. V rámci okrsku probíhá celoroční soutěž "O putovní pohár okrsku". Výsleky za minulý rok: 

1. místo SDH Druztová

2. místo SDH Dolany

3. místo SDH Kyšice

4. místo SDH Dýšina + Senec

5. místo SDH Zruč

6. místo SDH Chrást

Otevření nové hasičské zbrojnice v Kyšicích

V sobotu 6. ledna 2018 se od 15 hodin uskutečnila slavnostní chvíle pro dobrovolné hasiče v Kyšicích. Byla oficiálně předána a otevřena budova HZ, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, přístavbou nejen garážového stání, ale i zázemí pro členy sboru a jednotky. Nové zbrojnici požehnal pan farář Petrašovský z Dýšiny a starosta obce Kyšice ji předal do užívání místním hasičům. Následovala prohlídka prostorů, občerstvení a diskuze všech zúčastněných. Po této akci se v sále kulturního domu konala řádná valná hromada sboru. 

Zahájení adventu v Dýšině

První adventní neděle znamená zapálení první svíce na adventním věnci, ale také rozsvícení ozdobených vánočních stromů na návsích a náměstích. Nejinak tomu bylo 3. prosince 2017 v naší obci. Nejprve se rozzářil strom v Nové Huti v Paškově parku a poté se "Andělský průvod" vydal na dýšinskou náves. Zde se konal malý vánoční jarmark, bylo připraveno občerstvení a také kulturní vystoupení místních nadšenců. Poté byl rozsvícen strom na obecní návsi. Jako každý rok naši členové pomohli s bezpečností a organizací akce. 

 

Nový dopravní automobil našeho sboru

Vozidlo Fiat Ducato DA L1Z bylo pořízeno z dotací Ministerstva vnitra ČR, Plzeňského kraje a obce Dýšina. Bylo dodáno společností Profi Auto CZ s.r.o. Říčany na základě veřejné zakázky. Předání do užívání sboru se uskutečnilo 19. září 2017 za přítomnosti starosty obce Jaroslava Egrmajera a členů našeho sboru. 

Předání nového zásahového vozu SDH Radnice

 

Hasičské slavnosti Litoměřice 2017

Po třech letech se opět konala největší výstava a přehlídka hasičské techniky v celorepublikovém měřítku, a to Hasičské slavnosti Litoměřice. Ve dnech 9. a 10. června zaplnili hasiči výstaviště Zahrada Čech a v sobotu i centrum města. Hlavní slavnostní program odstartoval na Mírovém náměstí slavnostním nástupem všech zúčastněných sborů a techniky. Na výstavišti byl připravený bohatý program plný ukázek historické i nejmodernější techniky, prezentace výrobců požární techniky, programy pro děti a ke shlédnutí bylo vše související s hasičinou. Součástí akce byl den otevřených dveří na stanici HZS ÚK Litoměřice. 

  

  

Dětský den

V pátek 2. června 2017 pořádalo Koupaliště Nová Huť ve spolupráci s Tělovýchovnou jednotou Sport pro všechny a Sborem dobrovolných hasičů dětské odpoledne u příležitosti Dne dětí. Na děti a jejich doprovod čekalo celkem deset soutěžních disciplín. Naši členové připravili hned dvě z nich, a to oblíbené lyže a stříkání pomocí džberové stříkačky na cíl. Na závěr jsme pro děti vytvořili spoustu vodní pěny. 

 

 

Okrsková soutěž

V sobotu 13.května 2017 se v Dýšině uskutečnila okrsková soutěž v požárním útoku sborů okrsku Dolany. Ze sedmi sborů dorazilo celkem 15 družstev - 9 mužů a 6 žen. Požární útok probíhal dle pravidel požárního sportu, dopravní vedení bylo tvořeno třemi hadicemi B, proudy po dvou hadicích C a terče byly nástřikové na 10 l vody. Závěr soutěže nám překazila prudká bouřka, proto se nekonalo ani vyhlášení - poháry a diplomy budou předány dodatečně. 

MUŽI:                                                                                    ŽENY:

1.místo     Kyšice A            čas 0,47´                                        1.místo     Zruč              čas 0,40´

2.místo    Dýšina                čas 0,50´                                        2.místo    Dolany           čas 0,45´

3.místo    Zruč                  čas 1,04´                                        3.místo    Druztová         čas 1,03´

4.místo    Kyšice B             čas 1,15´                                         4.místo    Senec             čas 1,07´

5.místo    Senec st.           čas 1,19´                                          5.místo    Kyšice            čas 1,49´

6.místo    Senec ml.           čas 1,25´00´´                                 6.místo    Chrást                N

7.místo    Chrást               čas 1,25´50´´

8.místo    Druztová           čas 1,25´72´´

9.místo    Dolany               čas 1,53´

 

Oslavy osvobození

Letošní oslava osvobození se konala v neděli 7. května 2017 v prostoru před Základní školou gen. Pattona. Program tentokrát ozvláštnilo několik vystoupení, například žáků základní školy, členů divadelního spolku Lucifer a dalších dýšinských nadšenců. Nechyběly projevy hostů, pokládání květin k soše gen. Pattona a samozřejmě účast válečných veteránů a kolony historických vozidel. Naši členové se podíleli na přípravě akce, stavěli stany a stánky, zajišťovali řízení dopravy během aktu. 

 

Májka

Tradiční májku spojenou s pálením čarodějnic jsme uspořádali ve spolupráci s obecním úřadem a Tělovýchovnou jednotou Sport pro všechny v neděli 30.dubna 2017. Po nezbytných přípravách byla májka přinesena na náves, kde ji děti ozdobily barevnými fáborky a poté byla vztyčena. Na zaplněné louce si každý opekl buřty, děti hrály hry a soutěžily v různých disciplínách. Noční hlídání u ohně bylo v režii našich členů a domů jsme se rozcházeli při východu slunce. 

 

Slavnostní schůze k výročí založení sboru

V sobotu 8. dubna 2017 se uskutečnilo slavnostní zasedání obecního zastupitelstva u příležitosti 775. výročí první písemné zmínky o obci Dýšina a 135. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů. Starosta obce udělil dvě čestná občanství, a to osobám, které se významnou měrou zasloužily o kulturní a společenský život v naší obci. Z rukou starosty hasičského sboru a starostky okresního sdružení hasičů Plzeň sever převzalo 7 členů sboru Poděkování za aktivní činnost, starosta obce ing. Egrmajer a dva členové sboru Čestné uznání OSH PS a tři členové sboru pak medaili Za příkladnou práci. Slavnostní zasedání doprovodil pěvecký soubor Gutta a večerní zábavu pak k tanci a poslechu duo Oáza. 

 

 

 

Doplňování vody parní lokomotivě

Ve čtvrtek 22. prosince 2016 jsme byli požádáni společností Iron Monument Club Plzeň, která zajišťuje historické jízdy parních vlaků o spolupráci při jejich vánoční jízdě. Ve stanici Chrást u Plzně jsme celkem třikrát doplňovali vodu parní lokomotivě. 

 

Zahájení adventu

V neděli 27. listopadu 2016 se na dýšinské návsi konal malý vánoční jarmark, byl rozsvícen kostel sv. Šimona a Judy a ozdobený vánoční strom. Pohádkové vystoupení divadelního souboru Lucifer shlédla zaplněná náves a pak se velká část účastníků vydala průvodem do Nové Hutě, kde byl ještě rozsvícen strom v Paškově parku. 

 

Velitelský den

Již tradiční velitelský den sborů okrsku Dolany se uskutečnil v sobotu 22. října 2016 v prostoru u Dolanského mostu. Tématem praktického cvičení byla dálková doprava vody v lesním terénu s určitým převýšením. Pomocí strojů PS 12 byla z řeky dopravena voda do stráně na stanoviště CAS. Simulovaná vzdálenost byla cca 200 metrů a převýšení přibližně 20 metrů. Teoreticky i prakticky tak byly ukázány postupy a pravidla při této činnosti. Akce se účastnily jednotky SDH Dýšina, Kyšice, Dolany, Zruč a Senec. 

 

 

Čištění koupaliště

Podzimní čištění koupaliště v Nové Huti jsme provedli v sobotu 15. října 2016. Za pomoci techniky CAS 20 a PPS 12 jsme vyčistili betonovou plochu, stěny a dno velkého bazénu.

 

Tatrování Zbiroh

Již 6.ročník Zbirožského hasičského tatrování se uskutečnil v sobotu 3. září 2016 v areálu HZS a Záchranného útvaru Zbiroh. Jako vždy se na místo sjela vozdila značky Tatra v provedení hasičském, vojenském a civilním. V programu dne bylo připraveno několik zajímavých ukázek. Například hašení koněspřežnou stříkačkou, ukázka zásahu malých hasičů z Němčovic, představení Tatry T 815-7 Force Pyrotechnické služby PČR a další techniky. Probíhalo také Mistrovství republiky ve výměně kola na Tatře 815, byla pokřtěna kniha hasičských pohádek a vyhlášeny výsledky soutěže o nejkrásnější Tatru. Všichni návštěvníci si mohli prohlédnout celý areál expozice a vystavenou techniku. 

 

 

Golfový turnaj LET 2016

V týdnu od 13. června do 19. června 2016 se na dýšinském golfovém hřišti uskutečnil mezinárodní turnaj ze série Ladies European Tour, tentokrát pod názvem Tipsport Golf Masters. Na finálové tři dny jsme opět zajišťovali požární asistenci, kdy na místě byla posádka vozidla Tatra Terrno v počtu 1+2. 

Dýšina Fest

V sobotu 18. června 2016 se v prostoru hřiště u základní školy konala akce s názvem Dýšina Fest, kterou po mládež pořádala Obec Dýšina, Základní škola gen. Pattona, TJ SPV, SDH a další nadšenci. Během odpoledne bylo možno shlédnout zajímavá vystoupení z hudební a sportovní branže. Velkým lákadlem byly jízdy na segway a skákací chůdy. 

 

TFA Dubno

V pátek 17. června 2016 se uskutečnil 7. ročník soutěže TFA Mladého hasiče a 3. ročník Středoškolského mistrovství ČR v disciplínách TFA v areálu Střední odborné školy Dubno u Příbrami. Stejně jako v loňském roce náš sbor reprezentovala Anežka Bendová. Roztažení hadic, hammer box, bariéru, kanystry, transport břemene a výběh do třetího nadzemního podlaží zvládla bez chyby a bez trestných bodů. To jí vyneslo krásné 9. místo. 

 

Dětský den

Ve středu 1. června 2016 jsme ve spolupráci s Tělovýchovnou jednotou Sport pro všechny pomohli zorganizovat na dýšinské návsi akci u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Pro děti a jejich doprovod byly připraveny různé hry, soutěže a dovednostní disciplíny se sportovní tématikou. Velkým lákadlem byl rovněž nafukovací hrad sloužící jako skluzavka. Louka na návsi byla zaplněna celé odpoledne a závěrem bylo opékání buřtů. 

 

Noční soutěž

V sobotu 28. května 2016 se jedno družstvo našeho sboru účastnilo noční soutěže pořádané okrskem Hromnice. Start a cíl byl v České Bříze a družstva absolvovala předem určenou trasu na níž plnila jednotlivé disciplíny. Ty obsahovaly například zásah u dopravní nehody, testy ze zdravovědy, testy z autoškoly, ale také různé dovednosti nejen z hasičské práce. Z celkových 15 družstev jsme obsadili 4. místo. 

Okrsková soutěž

V sobotu 28. května 2016 byla naším okrskem uspořádána tradiční okrsková soutěž v požárním útoku, a to u řeky Berounky v blízkosti vodáckého tábořiště. Ze sedmi sborů se soutěže zúčastnilo 11 družstev mužů a 4 družstva žen. 

MUŽI                                                         ŽENY

1. místo Kyšice B                                          1. místo Zruč

2. místo Senec ml.                                        2. místo Senec

3. místo Kyšice A                                         3. místo Chrást

4. místo Chrást                                             4. místo Druztová

5. místo Dolany A

6. místo Dolany B

7. místo Zruč B

8. místo Dýšina

9. místo Senec st.

10. místo Druztová

11. místo Zruč A

 

Oslavy osvobození

Oslavy 71. výročí osvobození se v Dýšině uskutečnily v neděli 8. května 2016 v prostoru před základní školou. Slavnostní odpoledne navštívili váleční veteráni, vnuk generála Pattona, konzulka americké ambasády, poslanec Evropského parlamentu Jiří Pospíšil a mnoho dalších významných hostů. Během akce jsme vyslechli projevy oficiálních hostů, vystoupení pěveckého sboru Gutta a položením květin k soše generála Pattona uctili památku těch, kteří bojovali za naši svobodu. 

  

Májka

Letošní májka spojená s "Čarodějnickým rejem" se uskutečnila na dýšinské návsi v sobotu 30. dubna 2016. O den dříve naši členové dopravili strom do vsi a poté proběhly nezbytné přípravy - očištění, oloupání, výroba věnce atd. Sobotní odpoledne bylo v režiji Tělovýchovné jednoty, která připravila pro dětské účastníky různé soutěže, hry, opékání buřtů a posezení u ohně. Hasiči poté vztyčili májku a následovalo její hlídání do druhého dne. 

 

95 let SDH Druztová

Sbor dobrovolných hasičů v Druztové oslavuje v letošním roce 95 let od svého založení. Oslavy jsou rozděleny do dvou zásadních termínů. V sobotu 16. dubna 2016 se uskutečnila výroční schůze sboru, na které byla připomenuta historie od založení do současnosti, předána ocenění členům a po celý den probíhala výstava z hasičské historie. Druhá část se uskuteční za pár týdnů a přinese hasičský den pro širokou veřejnost. 

 

Čištění koupaliště

V sobotu 2. dubna 2016 jsme provedli čištění velkého bazénu na koupališti v Nové Huti. Pomocí čerpadla byla přivedena voda z řeky, dno bylo zbaveno nánosů usazenin, byla očištěna betonová plocha a stěny bazénu. 

 

 

Zahájení adventu v Dýšině

V neděli 29. listopadu 2015 se na dýšinské návsi uskutečnil předvánoční jarmark a byl také slavnostně rozsvícen vánoční strom spolu s kostelem sv. Šimona a Judy. Po pěveckém a hereckém vystoupení se vydal andělský průvod také do Nové Hutě, kde byl rozsvícen strom v Paškově parku. 

 

Beseda se žáky ZŠ

V pondělí 16. listopadu 2015 žáci Základní školy gen. Pattona absolvovali výuku branné výchovy. Její součástí byla beseda s hasiči a policisty. Dva naši členové připravili první polovinu besedy, která se týkala hasičské práce. Formou otázek a odpovědí se školáci dozvěděli mnoho zajímavých informací. Na závěr si někteří vyzkoušeli naše zásahové oblečení. Ve druhé části se představili kolegové z Obvodního oddělení Policie ČR Chrást (jeden z nich taktéž člen našeho sboru). Děti se dozvěděly o policejní práci, mohly si vyzkoušet pouta, zajímaly se o zbraň a další policejní vybavení.  

 

 

Výstava Hromnice

Členové sboru byli dne 14. listopadu 2015 nápomocni při organizaci výstavy nejen z hasičské historie, ale i současnosti, kterou pořádal sbor dobrovolných hasičů Žichlice v kulturním domě v Hromnici. 

 

Koupaliště

V sobotu 24. října 2015 jsme provedli vyčištění koupaliště v Nové Huti po letošní sezóně. Vypuštěný velký bazén byl vyčištěn od naplavenin a různých předmětů, byly umyty stěny a betonové dno. 

Soutěž Nýřany

V sobotu 19. září 2015 se jedno družstvo mužů zúčastnilo všestrannostní soutěže, kterou pořádá SDH Nýřany jako memoriál V. Kličky a P. Egrmajera. Této soutěže jsme se zúčastnili již v roce 2004, kdy jsme se stali absolutními vítězi. Za mnoho let se z akce vyvinula soutěžní trasa po okolních obcích, která čítá celkem 13 disciplín. Museli jsme zvládnout testy z požární ochrany, požární útok, hod granátem, rychlost oblékání, motání hadic, poznávání technických prostředků, poskytování první pomoci, plavbu na pramici, skládání puzzle, přemístění předmětu po vodní hladině, útok z nadzemního hydrantu na vodu a další dovednosti. Z celkových deseti zúčastněných družstev jsme stanuli na stupních vítězů - obsadili jsme 2. místo. 

 

Loučení s létem

V neděli 13. září 2015 jsme ve spolupráci s TJ SPV uspořádali tradiční Loučení s létem, tentokrát po stopách známých večerníčků. Pro děti a jejich rodiče byla připravena trasa se šesti zastaveními s cílem na koupališti v Nové Huti. Na každém stanovišti plnili účastníci soutěžní úkoly pod dohledem postav z večerníčků. Za úspěšné zdolání celého putování obdrželi všichni drobné dárky, opekli si buřty a vyrobili originální večerníčkovou čepici. 

 

Tatrování Zbiroh

Expozice požární ochrany ve Zbirohu uspořádala v sobotu 5. září 2015 v areálu HZS ČR již 5. ročník Zbirožského Tatrování. Návštěvníci mohli shlédnout nejen vystavená vozidla značky Tatra, ale také si prohlédnout celou expozici a  sledovat ukázky práce hasičů. K vidění bylo použití řezacího zařízení Cobra, ukázka zásahu v podání mladých hasičů, mistrovství republiky ve výměně kola u Tatry 815 a další. 

 

 

Návštěva zahraničních studentů

V naší obci již několik let úspěšně funguje tzv. mezinárodní workcamp. Vždy koncem léta zde pobývá skupina studentů z různých zemí světa, kteří se podílejí na práci v obci, seznamují se s kulturou naší země a navazují nové kontakty. V pátek 4. září 2015 navštívili i hasičskou zbrojnici, prohlédli si zásahové vozidlo Tatra, vybavení jednotky a zajímali se o rozdíly v hasičské práci u nás a ve svých zemích. 

Soutěž Bzová

V sobotu 29. srpna 2015 se jedno družstvo mužů zúčastnilo soutěže v požárním útoku ve Bzové, který se konal u příležitosti tradičního setkání rodáků obce. V soutěži jsme obsadili 4. místo. 

 

Golfový turnaj LET 2015

V týdnu od 3. do 9. srpna se na golfovém hřišti v Dýšině uskutečil již po třetí prestižní turnaj ze série Ladies European Tour, tentokrát pod názvem Tipsport Golf Masters. Hlavní hrací dny byly pátek, sobota a v neděli hlavní finále. Areál Golf Parku byl opět plný nejen hráček, ale i známých sportovních osobností, několik hodin odsud odvysílala Česká televize v přímém přenosu. Členové naší zásahové jednotky zde po tři dny prováděli požární asistenci, v každém dnu v počtu 1+2. K žádnému zásahu během naší přítomnosti nedošlo. 

Mistrovství ČR v disciplínách TFA

V pátek 12. června 2015 se v areálu Střední odborné školy v Dubnu u Příbrami konal 6. ročník TFA mladého hasiče a 2. ročník středoškolského mistrovství ČR v disciplínách TFA. Tato soutěž je převzata z jedné z nejtěžších, kterou hasiči vůbec absolvují. TFA - z anglického Toughest Fire fighter Alive, volně přeloženo - Nejtvrdší hasič přežívá. V kategorii ženy startovala Anežka Bendová, členka dorosteneckého družstva našeho sboru. Náročnou trasu absolvovali soutěžící v zásahovém obleku, s přilbou a rukavicemi. Po startu závodník roztahuje čtyři hadice C 52 (20 m) s proudnicemi C, pokládá půlspojky na vyznačenou čáru, následuje Hammer box, 1,5 metru vysoká bariéra, poté přibíhá ke dvěma kanystrům o obsahu 10 litrů, se kterými oběhne kužel a vrátí na své místo, dalším úkolem je přenos zátěže v pytli a posledním úkolem je běh do třetího nadzemního podlaží, kde je stiskem tlačítka ukončena časomíra. Anežka Bendová si svým dosaženým časem 1 minuta a 49 vteřin vybojovala na mistrovství celkově úžasné 12. místo. 

 

 

Soutěž v PÚ Červený Hrádek

V sobotu 6. června 2015 se jedno družstvo mužů zúčastnilo netradičního požárního útoku, který pořádal SDH Červený Hrádek. Velitel družstva musel oběhnout koupaliště, vypít 0,3 l piva, na nafukovacím člunu překonat koupaliště, dostat se na startovní čáru a tím teprve startovalo zbylých šest členů požární útok. Naše družstvo obsadilo 6. místo. 

 

 

Dětský den

 

Mezinárodní den dětí - 1. červen - byl na dýšinské návsi oslaven za hojné účasti nejen dětí, ale i rodičů. Akci uspořádali Tělovýchovná jednota - Sport pro všechny a Sbor dobrovolných hasičů. Pro všechny zúčastněné byly připraveny různé hry a soutěže, za jejichž splnění obdrželi soutěžící "mince", které poté mohli vyměnit za věcné ceny.

 

Okrsková soutěž Dýšina

 

V sobotu 16. května 2015 se na dýšinské návsi uskutečnila soutěž v požárním útoku sborů okrsku Dolany. Ze sedmi sborů se sjelo celkem 17 soutěžních družstev - z toho 11 x muži a 6 x ženy. 

Kategorie muži:

1. místo     Zruč B

2. místo    Druztová

3. místo    Senec ml.

4. místo    Dýšina A

5. místo    Kyšice B + Dolany

6. místo    Senec st.

7. místo    Dýšina B

8. místo    Chrást

9. místo     Zruč A

10. místo    Kyšice A

Kategorie ženy:

1. místo    Chrást

2. místo    Dýšina

3. místo    Zruč

4. místo    Druztová

5. místo     Dolany + Senec

 

 

Noční jízda Žichlice

V sobotu 9. května 2015 se jedno družstvo mužů našeho sboru zúčastnilo noční soutěže, kterou pořádá okrsek Hromnice ve spolupráci se svými členskými sbory. Soutěž začínala v Žichlicích a naše trasa vedla nejprve do Zruče. Tady byla u hasičárny připravena disciplína týkající se povodně. Úkolem bylo ošetřit zraněnou osobu, vybrat správné věci do evakuačního zavazadla a společně na voru překonat rybník. Dále jsme pokračovali do Druztové na střelbu z foukačky a vzduchovky. Trasa pokračovala do Kostelce, kde jsme jezdili na lyžích, dále do Plané, kde jsme psali testy ze zdravovědy. Následovala obec Chotiná a šroubování savic. V Oboře nás nepřekvapila štafeta požárních dvojic a po návratu do Hromnice zlatý hřeb soutěže - první pomoc. Námětem byla dopravní nehoda, kdy jsme ze zdemolovaného auta vyprošťovali zraněnou osobu, poté sraženého cyklistu a další osoby v šoku. Poté jsme do pozdních nočních hodin vyčkávali na vyhlášení výsledků - a vyplatilo se. Naše družstvo opět stanulo na stupních vítězů, obsadilo 2. místo. 

 

 

 

Oslavy osvobození

Oslavy 70. výročí ukončení druhé světové války se v Dýšině uskutečnily v neděli 3. května 2015. Za účasti válečných veteránů, hostů z politického i kulturního života a představitelů obce Dýšina zazněly projevy vzácných hostů, vzpomínky veteránů a byly položeny květiny k památníku gen. Pattona. Členové sboru drželi čestnou stráž a podíleli se na organizačním zabezpečení akce.

 

Májka

Obecní májka byla v letošním roce opět v režii našeho sboru a to od výběru stromu, jeho dopravu na náves, přípravu, zdobení až po vztyčení na dýšinské návsi ve čtvrtek 30. dubna 2015. Během přípravy stavění májky se na louku opět po několika letech "slétly čaroděnice" na svůj rej. Pro nejmenší účastníky byly připraveny různé hry a soutěže. 

 

5. výročí otevření expozice požární ochrany Zbiroh

V sobotu 25. dubna se v areálu HZS ve Zbirohu uskutečnila akce s názvem "Jarní setkání s hasičskou minulostí". Bylo to nejen zahájení letošní sezóny, ale i oslava 5. výročí od otevření expozice pro širokou veřejnost. V průběhu dne byly připraveny ukázky historie bitvy s ohněm - hašení požáru tzv. berlovkou, smykovkou, koněspřežnými stříkačkami, parními stříkačkami, motorovými stříkačkami a závěr patřil nejmodernější technice, konkrétně ukázkou vozu Tatra   T-815-7 ze stanice Rokycany. Nechybělo vystoupení mažoretek, ukázka malých hasičů ze Zbiroha a další. 

 

 

Koupaliště

Každoroční příprava koupaliště v Nové Huti na sezónu vypukla na plné obrátky v sobotu 28. března 2015, kdy do areálu vyrazili naši členové s technikou a provedli vyčištění velkého bazénu, opláchnutí stěn, betonového dna a zbytku bazénu. Dále bylo pročištěno odtokové koryto od nánosů naplavenin, větví a kořenů stromů. 

Členové sboru na koupaliště vyjeli znovu v neděli 5. dubna 2015, aby provedli dočištění stěn a dna bazénu. Po dohodě se starostou obce a provozovateli sportovního areálu bylo rozhodnuto uskutečnit ještě jednu akci a zapojit do ni více osob. Ta se uskutečnila v sobotu 11. dubna 2015, kdy na místo opět vyrazili naši hasiči s technikou a mnoho obyvatel obce. Pomocí čerpadla byla do bazénu čerpána voda z řeky a dno bylo znovu pořádně pročištěno od usazenin. Během prací nás operační středisko odvolalo k požáru (viz článek v sekci JPO). Práce byly ukončeny v odpoledních hodinách.

 

 

 

Výroční valné hromady sborů a okrsku

Členové našeho sboru se sešli v pátek 16. ledna 2015, aby společně zhodnotili uplynulý rok a stanovili nové úkoly do roku začínajícího. Byly předneseny zprávy o činnosti sboru, o činnosti zásahové jednotky, o hospodaření sboru, o činnosti mládeže, byla předána ocenění a zvolen nový výbor, který povede naši organizaci v dalším volebním období. V měsících prosinci a lednu se naši zástupci zúčastnili výročních schůzí ve všech sborech našeho okrsku. V sobotu 21. února 2015 se konala výroční valná hromada sborů z okrsku Dolany, kde za účasti zástupců z Kyšic, Dýšiny, Chrástu, Dolan, Druztové, Zruče a Sence byla zhodnocena činnost okrsku jako celku. Součástí schůze byla volba nového výboru. Za odstupujícího dlouholetého starostu okrsku p. Vladimíra Salzmana byl novým starostou zvolen Miroslav Tlustý z Dýšiny. Již tradiční je také soutěž "O putovní pohár okrsku", který získá nejaktivnější sbor. Za loňský rok je opět v držení SDH Dýšina. 

 

Velitelský den

Velitelé, strojníci a členové jednotek sborů z okrsku Dolany se sešli v sobotu 25. října 2014 v Dolanech na pravidelném podzimním školení, které bylo tentokrát zaměřeno na dálkovou dopravu vody. Nejprve proběhlo teoretické školení s názornými ukázkami a poté se všichni přesunuli na brod k Berounce, kde se vše vyzkoušelo v praxi. 

 

 

Soutěž Bzová

V sobotu 13. září 2014 se jedno družstvo našeho sboru zúčastnilo 10. ročníku soutěže v požárním útoku ve Bzové, kde obsadilo 3. místo.

 

 

 

Tatrování Zbiroh

Již 4. ročník zbirožského hasičského Tatrování se uskutečnil v sobotu 6. září 2014 v areálu HZS a Expozice hasičské techniky ve Zbiroze. Na akci se sjelo na šest desítek "soutěžních" vozidel značky Tatra a návštěvníci hlasovali o nejhezčím autě. Součástí programu bylo opět mistrovství ve výměně kola na Tatře 815, různé ukázky hasičské techniky, ukázka zásahu mladých hasičů, práce dálniční policie a prohlídka muzea hasičské techniky. Náš sbor se akce zúčastnil s vozidlem T-815 Terrno. 

 

 

 

Golfový turnaj LET Dýšina

Již podruhé hostilo golfové hřiště Dýšina prestižní turnaj žen ze série Ladies European Tour. V posledním červencovém týdnu bylo v okolí Dýšiny opět velmi živo. Osada Horomyslice se stala střeženou uzavřenou zónou. Ve dnech 25. - 27. července se hrál hlavní turnaj za účasti golfových hvězd nejen z evropy. Po tyto tři dny prováděli členové jednotky sboru asistenci přímo na místě konání. Na každý den byl k dispozici řidič a dva hasiči s technikou T-815 Terrno. 

 

 

 

Mistrovství ČR v disciplínách TFA

V pátek 13. června 2014 se v areálu Střední odborné školy v Dubnu u Příbrami konal 5. ročník TFA mladého hasiče a 1. ročník středoškolského mistrovství ČR v disciplínách TFA. Tato soutěž je převzata z jedné z nejtěžších, kterou hasiči vůbec absolvují. TFA - z anglického Toughest Firefighter Alive, volně přeloženo - Nejtvrdší hasič přežívá. V kategorii dorost startoval Ota Schlehofer, člen dorosteneckého družstva našeho sboru. Náročnou trasu absolvovali soutěžící v zásahovém obleku, zásahových botech, s přilbou, rukavicemi a dýchacím přístrojem bez masky. Po startu závodník roztahuje čtyři hadice B 75 (20 m) s proudnicemi B, pokládá půlspojky na vyznačenou čáru, následuje Hammer box, dva metry vysoká bariéra, poté přibíhá ke dvěma kanystrům o obsahu 20 litrů, se kterými oběhne kužel a vrátí na své místo, dalším úsekem je transport osoby - přemístění 80 kg těžké figuríny a posledním úkolem je běh do třetího nadzemního podlaží, kde je stiskem tlačítka ukončena časomíra. V kategorii dorost startovalo celekm 43 soutěžících. Ota Schlehofer si svým dosaženým časem 2 minuty a 28 vteřin vybojoval celkově úžasné 23. místo. 

 

 

Hasičské slavnosti Litoměřice

Ve dnech 6. a 7. června 2014 proběhly na litoměřickém výstavišti Zahrada Čech další hasičské slavnosti, které jsou celorepublikovým srazem hasičů s výstavou techniky od té nejstarší až po tu nejmodernější. V sobotu 7. června se hlavního dne slavností zúčastnili i naši zástupci. Program jako tradičně začínal na litoměřickém náměstí, kde proběhl slavnostní nástup zúčastněných sborů s jejich prapory. Poté se vydal průvod techniky a jednotlivých jednotek na výstaviště, kde se odehrával bohatý program plný ukázek a soutěží. Součástí slavností byl den otevřených dveří na stanici HZS Litoměřice.

Floriánské slavnosti Radnice

Zástupci našeho sboru se v sobotu 31. května 2014 zúčastnili s vozidlem Tatra CAS 20 Floriánských slavností v Radnicích. Po slavnostním průvodu městem byla na náměstí vystavena současná i historická technika, kterou si mohli všichni návštěvníci prohlédnout. Své zastoupení zde měli dobrovolní i profesionální hasiči. Nechyběly ani dynamické ukázky a největší úspěch mělo vystoupení dětí z Kralovic, kteří předvedli zásah u dopravní nehody.

Okrsková soutěž Dýšina

Soutěž v požárním útoku okrsku Dolany se uskutečnila v Dýšině v sobotu 17. května 2014 za účasti družstev mužů a žen ze všech sborů z našeho okrsku. Ze sedmi sborů se do soutěže zapojilo 12 družstev mužů a 5 družstev žen.

Kategorie muži:

1. místo         SDH Druztová

2. místo         SDH Zruč A

3. místo         SDH Zruč B

4. místo         SDH Dýšina C

5. místo         SDH Senec ml.

6. místo         SDH Dýšina B

7. místo         SDH Senec st.

8. místo         SDH Dolany

9. místo         SDH Kyšice B

10. místo        SDH Chrást

11. místo         SDH Dýšina A

12. místo        Kyšice A

Kategorie ženy:

1. místo         SDH Senec

2. místo        SDH Zruč

3. místo         SDH Druztová

4. místo         SDH Dolany

5. místo         SDH Chrást

Den záchranářů Kolín

Dne 8. května 2014 se dva zástupci našeho sboru zúčastnili Dne záchranářů, který se konal v Kolíně. Po celý den se na mnoha místech ve městě prezentovali profesionální i dobrovolní hasiči, zdravotnická záchranná služba, letecká záchranná služba, policie České republiky a další záchranné složky. Návštěvníci akce měli možnost shlédnout zajímavé ukázky od vyprošťování osob z automobilů, přes ukázky záchranné techniky až po zásahy proti demonstrantům. Bohatý byl rovněž doprovodný program, ve kterém nechyběly hudební produkce a další zajímavosti. 

 

 

Muzeum hasičů Plzeňska v Chotěšově

U příležitosti otevření kláštera v Chotěšově pro sezónu 2014 byla dne 3. května uspořádaná akce v prostorách hasičského muzea, které je umístěno v barokním pavilonu v areálu kláštera. Byly otevřeny nové prostory expozice, které mapují vývoj dobrovolných hasičských sborů na Plzeňsku, a ve kterých můžeme shlédnout nejen historické stříkačky, ale i uniformy, různé nářadí, dokumenty, písemnosti a další materiály. Součástí otevření muzea bylo žehnání sochy sv. Floriána, výstavka historických praporů sborů a dynamická ukázka motorizované stříkačky SDH Vrčeň. Akce se zúčastnili tři naši zástupci se sborovým praporem.

Václav Brožík - pamětní deska

Dne 26. dubna 2014 byla v Dýšině odhalena pamětní deska připomínající osobu významného výrobce kočárů a karosáře Václava Brožíka. Z tohoto rodu pochází i známý malíř české historie, taktéž Václav Brožík. Brožíkově firmě na kočáry byl dokonce propůjčen titul od císaře Františka Josefa I. jako dvorní výrobce kočárů. Před první válkou se firma zabývala výrobou automobilových karoserií a karoserií pro první plzeňské tramvaje. Při slavnostním aktu mohli návštěvníci shlédnout výstavu automobilových veteránů, historických kočárů, historickcýh zemědělských traktorů, motocyklů a další.

Čištění koupaliště

V sobotu 5. dubna 2014 provedli členové sboru na žádost provozovatele sportovního areálu v Nové Huti vyčištění velkého bazénu a jeho přípravu na letní sezónu. Pomocí čtyř C proudů byly opláchnuty stěny a dno bazénu, byla odčerpána voda u hráze a uklizeny odpadky a naplavené větve.

Soutěž "Kožlanská jízda"

Družstvo dorostu se v sobotu 12. dubna 2014 zúčastnilo 11. ročníku hasičské soutěže "Kožlanská jízda", kterou pořádá SDH Kožlany. Soutěž startuje v Kožlanech a družstva musí zdolat několik kilometrů dlouhou trasu, na které plní stanovené úkoly. V letošním ročníku to byly tyto disciplíny: rychlost ustrojení, překážkový běh a střelba z foukačky, poskytování první pomoci několika různě poraněným osobám, plavba na pramici přes rybník, požární útok, požární útok z podzemního hydrantu s použitím pěny, štafeta motání hadic, topografie, výměna pneumatiky a určování technických prostředků požární ochrany. Naše družstvo bylo v soutěži zařazeno v kategorii dospělých a v některých disciplínách nechávalo ostatní a zkušenější týmy s velkými rozdíly za sebou. Využití naučených dovedností se vyplatilo a ze soutěže jsme přivezli krásné 3. místo.

Předání nového vozidla SDH Zruč

V sobotu 23. listopadu 2013 proběhlo slavnostní předání nové cisternové automobilové stříkačky Sboru dobrovolných hasičů ve Zruči. Jednalo se o vozidlo Tatra T-815 Terrno CAS 20 s nástavbou od THT Polička. Za účasti členů sboru, představitelů obce, zástupců okolních sborů, zástupců HZS PK a zástupce THT Polička bylo vozidlo předáno do užívání sboru. Hasiči získali techniku díky dotaci z Ministerstva vnitra, který přispěl částkou 1 milion korun, dotaci z KÚ Plzeňského kraje, který přispěl částkou 2 miliony korun. Sponzoři a obec Zruč přispěli necelé 3 miliony korun. Akce se zúčastnilo pět zástupců našeho sboru s technikou CAS 20.

Loučení s létem

V sobotu 21. září 2013 uspořádali TJ SPV, spolek Lucifer a SDH Dýšina tradiční akci pro děti Loučení s létem. Letošní ročník byl nazván "Po stopách yettiho". Účastníci museli prokázat svoji přesnost při házení na cíl, obratnost při chůzi na lyžích a překonání lanové lávky, odvahu při přechodu vodního toku, trpělivost při chytání ryb a další dovednosti. Na konci trasy na všechny čekal samotný yetti, který obdaroval každého účastníka. Akce se zúčastnilo 48 dětí a 30 dospělých. Členové SDH pomohli organizačně zajistit akci a byli nápomocni na stanovištích s úkoly.

Tatrování Zbiroh

Dne 7. září 2013 se v areálu Hasičského záchranného sboru ve Zbiroze uskutečnil třetí ročník "Zbirožského hasičského Tatrování". Po celý den probíhaly ukázky spolupráce složek IZS a jejich techniky, např. speciál dálniční policie VW Passat R 36, vrtulník Eurocopter EC 135 Integrovaného záchranného systému, policejní speciál Tatra T-815 a mnoho dalších ukázek práce složek IZS. Během akce byla otevřena laserová střelnice a expozice PO. V průběhu dne probíhala soutěž ve výměně kola na Tatře T-815 na čas. K vidění bylo také 71 hasičských tater, které se sjely z nedalekých i vzdálenějších obcí. Za náš sbor se akce zúčastnili tři zástupci.

Soutěž Bzová

V sobotu 31. srpna 2013 se dvě družstva mužů zúčastnila soutěže v požárním útoku ve Bzové. Družstvo "A" obsadilo 2. místo a družstvo "B" obsadilo 4. místo.

Oslavy SDH Spálené Poříčí

Oslavy 135. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Spáleném Poříčí se uskutečnily v sobotu 24. srpna 2013 v areálu hotelu Ve Dvoře a blízkém okolí. K vidění byla vystavená současná i historická hasičská technika a především vozidla značky Tatra. V odpoledním programu vystoupili Soptíci z Kralovic, nechyběla ukázka hašení s koněspřežnou stříkačkou, ukázka sekyrového tance a další. Členové našeho sboru se oslav zúčastnili s vozidlem Tatra Terrno, které bylo využito na statickou ukázku.

Golfový turnaj žen

Ve druhém srpnovém týdnu se na golfovém hřišti v Dýšině uskutečnila akce, která zde do té doby neměla obdoby. Konal se zde evropský profesionální turnaj žen ze série Ladies European Tour. Do Dýšiny se sjely největší hvězdy světového golfu, aby změřily síly ve tři dny trvajícím turnaji. V souvislosti s akcí byla v celé obci omezena doprava a Horomyslice byly uzavřeny úplně. Honma Pilsen Golf Masters navštívilo celkem 9689 osob, 931 VIP hostů. Kvůli turnaji byla upravena vlaková zastávka Dýšina, na které v době turnaje zastavovaly i rychlíky, které sem přivezly celekm 226 lidí. Celý průběh hry přenášelo mnoho televizních stanic nejen do Evropy. Jen Česká televize odvysílala z Dýšiny několik hodin přímých přenosů. V roce 2014 se turnaj Honma Pilsen Golf Masters uskuteční v Dýšině v týdnu od 4. do 10. srpna, s hracími dny od pátku 8. do neděle 10. srpna. Během turnaje prováděla jednotka PO Dýšina odbornou asistenci přímo na místě a byla připravena okamžitého zásahu v případě mimořádné události. K žádné vážné události jsme po dobu konání akce vyjíždět nemuseli. Na každý hrací den byli k dsipozici vždy dva hasiči a řidič-strojník s vozidlem T-815 Terrno CAS 20.

Běh naděje

Každoroční dobročinná sportovní akce Běh naděje se v Dýšině uskutečnila 29. června 2013. Na zahradě mateřské školy byly připraveny různé sportovní disciplíny pro děti a odtud se také startoval samotný běh. Jeho trasa vedla obvyklými místy k mostu v Nové Huti, kolem železniční trati, na nádraží do Chrástu a pak do kopce zpět ke škole. Členové SDH se organizačně podíleli na zajištění akce a starali se o bezpečnost účastníků na trase běhu.

Soutěž Červený Hrádek

V sobotu 22. června 2013 se jedno družstvo mužů zúčastnilo netradičního požárního útoku, soutěže, kterou pořádal SDH Červený Hrádek. Disciplína byla netradiční v tom, že nejprve jeden člen družstva musel oběhnout rybník, vypít určený nápoj, na nafukovacím člunu přeplavat přes rybník a poté odstartoval zbytek týmu k plnění samotného požárního útoku. Soutěž se běžela na dva pokusy a plavba přes rybník byla mnohdy více než zábavná. V celkovém hodnocení jsme obsadili krásné 3. místo a mimo diplomu a poháru jeden z členů družstva obdržel "titul plaváček soutěže". Někteří členové ze soutěže odjíždí rovnou k zásahu do Chrástu - viz. článek v sekci JSDHO.

Kyšice - sraz rodáků obce

V sobotu 22. června 2013 jsme byli požádáni o účast na Srazu rodáků obce Kyšice, kde v rámci této akce proběhlo hasičské dopoledne. Všichni přítomní mohli shlédnout ukázky práce s dětmi u hasičů - požární útok, hašení hořícího domečku, štafetu požárních dvojic a další. Sbory z okrsku přivezly svoji historickou i současnou zásahovou techniku, kterou si mohl každý prohlédnout. Akce se zúčaastnili dva naši členové s technikou T-815 Terrno CAS 20.

Mezinárodní folklorní festival

V neděli 16. června se na dýšinské návsi konalo folklorní odpoledne v rámci 17. Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF 2013 Plzeň. Na úvod akce se představil domácí soubor Gutta, mezi dětské soubory patřily např. Meteláček z Plzně, Jiskřičky z Českého Krumlova. Domácí dospělé soubory zastoupily např. Jiskra 58 Plzeň a Líšňáci z Brna. Vyvrcholením odpoledne byla představení zahraničních hostů, a to souborů ze Slovenska, Slovinska, Kostariky a Mexika. Čelenové SDH Dýšina se podíleli na přípravě a organizaci této akce.

Oslavy 100 let SDH Chrást

Oslavy 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Chrástu se uskutečnily ve dnech 7. a 8. června 2013. V pátek 7. června se v Lidovém domě konala slavnostní schůze k tomuto výročí, kde byla zhodnocena dlouholetá obětavá práce členů SDH, bylo předáno několik ocenění a promítány historické i současné fotografie. Schůze se zúčastnili dva zástupci našeho sboru. Druhý den, v sobotu 8. června, se konal hasičský den u fotbalového hřiště. Na programu bylo několik ukázek, např. práce kolektivu mladých hasičů, vyprošťování z havarovaného vozidla apod. Byla zde vystavena i hasičská technika, kterou si mohli všichni přítomní prohlédnout. Během této akce zasahovala JPO Dýšina i Chrást u požáru v areálu IPPE Dýšina. Viz článek v sekci JSDHO.

Hasičský den u ZŠ Dýšina

SDH Dýšina ve spolupráci se Základní školou gen. Pattona a Mateřskou školou Dýšina uspořádal v pátek 7. června 2013 hasičské dopoledne před základní školou. Byla zde vystavena hasičská technika, kterou si mohli všichni prohlédnout, na cokoliv z hasičské práce se zeptat, vyzkoušet si zásahové obleky a podobně. Kolegové z HZS PK předvedli evakuaci osoby z výškové budovy pomocí žebříku Iveco Magirus.

Okrsková soutěž kat. mladí hasiči

viz. samostatný článek a foto: http://mhdysina.websnadno.cz/Akce-2013.html?

Okrsková soutěž kat. muži, ženy

Soutěž v požárním útoku sborů dobrovolných hasičů okrsku Dolany se uskutečnila v sobotu 11. května 2013 v Druztové, a to v kategorii muži a ženy. Mladí hasiči budou mít svoji soutěž další týden v Kyšicích. Ze šesti sborů se sjelo celkem 14 družstev - 5x ženy a 9x muži.

Výsledky ženy:                                            

1. místo Zruč                 0,26,07                    

2. místo Senec               0,35,62                   

3. místo Druztová           0,42,60                   

4. místo Dýšina               0,55,80                   

5. místo Dolany               1,24,00                                                                             

Výsledky muži:

1. místo Zruč                  0,22,30

2. místo Druztová            0,28,30

3. místo Senec st.            0,34,00

4. místo Dýšina st.           0,36,08

5. místo Dolany                0,38,75

6. místo Senec ml.            0,39,65

7. místo Dolany st.           0,53,88

8. místo Dýšina ml.           0,56,00

9. místo Kyšice                1,06,38

Oslavy osvobození

Oslavy 68. výročí osvobození naší republiky se v Dýšině uskutečnily v neděli 5. května 2013 v prostoru u pomníku gen. Pattona před základní školou. Na vzpomínkové akci byli přítomni váleční veteráni, pozvaní hosté a dorazila také kolona historických vozidel. Akci pomohli organizačně zabezpečit členové SDH Dýšina, kteří řídili dopravu v obci, zastali čestnou stráž u pomníku a pomohli s přípravami a poté i s úklidem.

 

Otevření hasičského muzea v Chotěšově

V sobotu 4. května 2013 v den svátku patrona hasičů sv. Floriána se v areálu premonstrátského kláštera v Chotěšově uskutečnilo slavnostní otevření Muzea hasičů Plzeňska. To bylo v minulých letech budováno na zámku v Nebílovech, ale hasiči byli nuceni prostory opustit a hledat nové místo pro umístění expozice. Podařilo se opravit a zpřístupnit jeden pavilon a několik místností v konventu, kde jsou umístěny hasičské stříkačny, uniformy, nářadí a náčiní z hasičské historie. Muzeum bylo otevřeno symbolickým přestřižením pásky, kterého se zúčastnili například primátor města Plzně Martin Baxa, ředitel HZS Plzeňského kraje plk. František Pavlas, náměstek starosty SH ČMS ing. Jaroslav Salivar, místostarosta obce Chotěšov, Petr Jůzek z SDH Koterov a další. Všichni přítomní si poté mohli prostory muzea prohlédnout. V doprovodném programu nechyběly soutěže pro děti a například ukázka historické plně funkční stříkačky z SDH Vrčeň. Pro zájemce byla připravena i velmi zajímavá prohlídka samotného chotěšovského kláštera. Akce se zúčastnili dva naši zástupci.

Májka

Tradiční májka byla v letošním roce opět v režii hasičů. Bohužel nikdo jiný o tuto akci nemá zájem a už několik let není pořádáno ani pálení čarodějnic. Dýšinští hasiči se pro májový strom vydali v neděli 28. dubna do Nové Huti. Ten byl přivezen na náves a na statku U Hrochů proběhly jeho nezbytné přípravy na postavení. V úterý 30. dubna členové SDH májku ozdobili a v 17 hodin vztyčili na dýšinské návsi.

 

Soutěž Kožlany

Jubilejního 10. ročníku hasičské soutěže Kožlanská jízda se i v letošnm roce, a to v sobotu 13. dubna 2013 zúčastnilo jedno družstvo mužů našeho sboru složené z týmu dorostu. Soutěž začíná u hasičské zbrojnice v Kožlanech, kde se plní první disciplíny a poté se absolvuje jízda po okolních vesnicích, kde v každé z nich čeká na družstvo soutěžní úkol. V letošnm roce se týmy potýkaly s těmito disciplínami - rychlost ustrojení, štafetový běh přes překážky, požární útok, řezání a štípání dřeva, přesun po vodě, optické signály, poskytování první pomoci, topografie, požární útok z podzemního hydrantu, hod granátem, určování technických prostředků PO, výměna kola u přívěsu a chůze v bludišti poslepu. Družstvo našeho sboru se v tomto složení účastnilo podobné soutěže poprvé. Některé disciplíny se sice nevydařily podle našich představ, ale obsadili jsme 5. místo a cenu za nejmladší účastníky soutěže.

Čištění koupaliště

Na žádost správce sportovního areálu v Nové Huti provedli členové SDH Dýšina vyčištění velkého bazénu, a to v sobotu 6. dubna 2013. Za pomoci vysokotlakého proudu z T 815 Terrno a dvou C proudů z PPS 12 byly opláchnuty stěny, betonové a kamínkové dno. Z bazénu byly odstraněny naplaveniny, větve a různé odpadky.

Vyhlášení výsledků o putovní pohár okrsku Dolany pro nejlepší sbor za rok 2012

V sobotu 16. února 2013 se v Dolanech konala výroční valná hromada sborů dobrovolných hasičů okrsku Dolany. Na programu bylo mimo jiné zhodnocení loňského roku, plán práce na tento rok a za přítomnosti zástupců všech sedmi sborů, strostů obcí, starostky Okresního sdružení hasičů Plzeň-sever byly vyhlášeny výsledky soutěže o putovní pohár, který získává sbor za svoji celoroční aktivní činnost. Na prvním místě se opět umístila Dýšina a to po osmé v řadě...

Setkání zasloužilých hasičů

Okresní sdružení hasičů Plzeň-sever pořádalo v sobotu 6. října 2012 Setkání zasloužilých hasičů v obci Pláně. Součástí této akce byla i ukázka nové techniky, kterou disponují profesionální i dobrovolní hasiči na okrese. Vystavena byla Tatra Terrno SDH Dýšina a Tatra Terrno SDH Kaznějov, tedy dva nejnovější zásahové automobily. Profesionální hasiči ze stanice Plasy předvedli v současné době nejnovější model Tatry, a to Tatru 815 – 7.

Setkání hasičů

Okrsek Hromnice uspořádal v pátek 28. září 2012 v Kostelci setkání hasičských seniorů. Na toto odpoledne jsme byli pozváni, abychom všem přítomným ukázali zásahové vozidlo Tatra Terrno, kterým je naše jednotka  nově vybavena.

Oslavy 130 let SDH Dýšina

 

 

Loučení s létem

Sbor dobrovolných hasičů Dýšina společně s Tělovýchovnou jednotou Sport pro všechny a souborem Lucifer uspořádal již tradiční Loučení s létem, které se konalo 1. září 2012 v Nové Huti.

TOPlist